Preference ohledně soukromí
Česká republika (Čeština)
Čeština

Obchodní podmínky

Zde naleznete zásady pro užití služeb společnosti momondo. Pokud byste nenašli, co jste hledali, neváhejte nás prosím kontaktovat pomocí formuláře pro zpětnou vazbu a my vám rádi pomůžeme.

Platné od září 2018

Přečtěte si pozorně tyto Podmínky použití před tím, než navštívíte, použijete nebo obdržíte jakékoliv materiály, informace a služby. Navštívíte-li stránky, aplikaci pro mobilní telefon či tablet společnosti momondo, případně jakékoliv další funkce nebo platformu společnosti momondo (souhrnně „naše stránky“) souhlasíte s těmito obchodními podmínkami (dále „Podmínky“) a našimi Zásady ochrany osobních údajů. Pokud si tyto Podmínky nepřejete přijmout, naše stránky nebudete schopni používat. Výrazy, „my“, „nás“, „naše“ a „momondo“ v rámci těchto Podmínek odkazují na společnost KAYAK Software Corporation, and výrazy „vy“ a „vaše“ odkazují na vás, jako uživatele našich stránek.

Tyto Podmínky můžeme změnit, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, publikováním nové verze na našich stránkách. Takové změny nemají dopad na práva a povinnosti, které vznikly před uvedením příslušných změn. Pokud budete pokračovat v používání Našich stránek poté, co jsme publikovali změněné znění Podmínek, na používání našich stránek se budou vztahovat Podmínky platné v době vašeho používání stránek. Kontrolujte tyto Podmínky pravidelně, abyste se seznámili s jejich změnami. Pokud nesouhlasíte s jakýmkoliv ustanovením v rámci těchto Podmínek nebo následnými změnami těchto Podmínek, nebo nejste s našimi stránkami z jakéhokoliv důvodu spokojeni, Vaší jedinou možností je neprodleně přestat naše stránky používat.

 1. Produkty cestovního ruchu neprodáváme
 2. Naše stránky slouží jako vyhledávač pro cestovatele. Společnost momondo neposkytuje, nevlastní a nemá kontrolu nad žádnými ze služeb a produktů cestovního ruchu, ke kterým lze mít pomocí našich stránek přístup, jako například letenky, ubytování, pronájem aut, pobytové balíčky nebo cestovní pojištění (dále produkty cestovního ruchu“). Takové produkty cestovního ruchu vlastní, kontrolují a poskytují k dispozici třetí strany („poskytovatelé cestovních služeb“) a to buď přímo (např. letecká společnost), nebo jako agent (např. online cestovní agentura). Poskytovatelé cestovních služeb jsou za své produkty cestovního ruchu zodpovědní. Na vaši rezervaci se vztahují obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů daného poskytovatele cestovních služeb a je tedy třeba, abyste s danými podmínkami souhlasili a rozuměli jim. Kromě toho se na vaši cestu vztahují podmínky samotného poskytovatele (letecká společnost, hotel, poskytovatel prohlídek), je tedy nutné, abyste také souhlasili s jejich podmínkami a rozuměli jim. Vaše interakce s jakýmkoliv poskytovatelem cestovních služeb, ke kterému jste získali přístup přes naše stránky, je na vaše vlastní riziko a společnost momondo nenese odpovědnost za žádný problém s vaší rezervací nebo během vaší cesty.

  Zobrazením produktu cestovního ruchu nebo poskytovatele cestovních služeb na našich stránkách, společnost momondo žádným způsobem nenaznačuje, nenavrhuje a nevytváří doporučení daného produktu cestovního ruchu nebo poskytovatele cestovních služeb, nebo jakýkoliv druh sponzorství nebo schválení společnosti momondo poskytovatelem cestovních služeb, ani jakékoliv přidružení poskytovatele cestovních služeb a společnosti momondo.

  Obsah stránek momondo, včetně cen, je dostupný nebo získaný od poskytovatelů cestovních služeb. Společnost momondo nenese žádnou odpovědnost za jeho přesnost, platnost nebo úplnost. Jelikož společnost momondo nemá nad produkty cestovního ruchu kontrolu a obsah nahraný poskytovateli cestovních služeb neověřuje, není pro nás možné na ceny zobrazené na našich stránkách poskytnout záruku. Ceny se neustále mění a na služby se mohou vztahovat dodatečné poplatky (např. manipulační poplatky, servisní poplatky, poplatky za odbavená zavazadla, místní daně a poplatky), měli byste tedy vždy zkontrolovat, zda cena za rezervaci souhlasí s cenou, kterou jste očekávali. Další informace najdete zde. Některé produkty cestovního ruchu mohou být prodávány v jiné měně, než kterou jste nastavili nebo vybrali v rámci výsledků vyhledávání. Nás směnný kurz slouží pouze pro informaci a nelze na něj spoléhat jako na přesný a aktuální kurz. Samotný kurz se může lišit a váš poskytovatel platby (např. vydavatel platební karty) může účtovat poplatky za převod měny a uplatnit směnný kurz vztahující se k jinému datu.

 3. Rezervace na stránkách momondo
 4. Pokud provedete rezervaci produktů cestovního ruchu přes naše stránky, jedná se o rezervaci s poskytovatelem cestovních služeb uvedeným na stránce s rezervací, naše stránky slouží pouze jako uživatelské rozhraní. Společnost momondo tedy za příslušnou rezervaci nebo produkt cestovního ruchu nenese žádnou odpovědnost, protože momondo nemá žádný podíl na vytváření popisu produktu cestovního ruchu, definování cen a poplatků a poskytování produktů cestovního ruchu, které si zarezervujete. Pokud máte jakékoliv potíže nebo spory týkající se Vaší rezervace a/nebo produktu cestovního ruchu, souhlasíte s tím, že je budete adresovat a řešit s poskytovatelem cestovních služeb, a nikoliv s námi.

 5. Duševní vlastnictví
 6. My, společně s našimi afiliačními partnery, poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu a ostatními vlastníky licence, vlastníme veškerý text, obrázky, software, ochranné známky, značky služby a veškerý další materiál obsažený na Našich stránkách, s výjimkou obsahu našich uživatelů. Je zakázáno kopírovat nebo šířit jakýkoliv obsah, kromě případů, kdy tak činíte pro osobní, nekomerční účely. Veškerá autorská práva, ochranné známky a jiná oznámení týkající se vlastnictví uvedená na Našich stránkách musí být obsažená na veškerém obsahu, který vytisknete. Ostatní produkty, služby či označení společností, která nepatří společnosti momondo, jsou majetkem příslušných třetích stran a mohou být na Našich stránkách zmíněny pouze pro účely identifikace dané společnosti. Pro podrobnější informace o takovýchto označení a jejich statutu s ohledem na registraci prosím kontaktujte příslušnou třetí stranu. Používání našich stránek ani přístup na Naše stránky vám neposkytuje žádnou licenci ani právo na to, abyste používali jakýchkoliv známek či značek obsažených na našich stránkách.

 7. Používání Našich stránek
 8. Naše stránky můžete používat, zaregistrovat se na nich, nebo používat službu Moje cesty, pouze pokud jste zletilí a můžete uzavírat závazné smlouvy. Pokud se stanete zaregistrovaným uživatelem nebo provedete rezervaci, která má za výsledek vytvoření účtu Moje cesty, jste zodpovědní za utajení všech Vašich hesel, přihlašovacích údajů a informací o Vašem účtu. Máte zodpovědnost za veškeré používání Našich stránek jak Vámi, tak kýmkoliv, kdo používá Vaše heslo a přihlašovací údaje (s Vašim nebo bez Vašeho povolení) a kýmkoliv, komu povolíte přístup k Vašim cestovním itinerářům. Veškeré údaje, které nám poskytnete, musí být přesné a aktuální. Pokud dojde ke změně Vašich údajů, musíte je neprodleně aktualizovat. Pokud máte důvod se domnívat, že Váš účet již není zabezpečený (např. dojde ke ztrátě, krádeži nebo nepovolenému sdílení či používání Vašich údajů, nebo používání Vašeho počítače či mobilního zařízení k přístupu na Naše stránky), musíte ihned změnit Osobní údaje, na které to mělo dopad.

  Pokud se rozhodnete pro odběr zpráv nebo jiného druhu komunikace od Našich stránek přímo do Vašeho mobilního zařízení, nesete veškerou odpovědnost za to, že poskytnete Vaše aktuální telefonní číslo, provedete aktualizaci na nejnovější verzi mobilní aplikace a také že uhradíte veškeré poplatky spojené s odběrem takovýchto zpráv. Neneseme odpovědnost za informace odeslané na zařízení spojené s Vašim starým telefonním číslem nebo používání zastaralé verze mobilní aplikace. Pokud si nainstalujete software nebo povolíte službu, jež ukládá informace z našich webových stránek, na jakékoliv mobilní zařízení nebo počítač před tím, než toto zařízení předáte nebo jej odstraníte, jste odpovědní za odstranění Vašich údajů nebo zamezení přístupu k takovému softwaru či službě, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům nebo účtu.

  Naše stránky můžete používat pouze k vyhledávání legitimních cestovních nabídek a Naše stránky nelze používat za účely falešných, podvodných nebo spekulativních rezervací nebo rezervací za předpokladu možného požadavku. Používáním Našich stránek souhlasíte s dodržováním zákonů platných ve Spojených státech amerických a ve Vaší zemi, a to včetně zákonů týkajících se exportu technických dat.

  Dále souhlasíte, že nebudete vykonávat následující aktivity bez výslovného písemného svolení společnosti momondo:

  (i) přistupovat na stránky prostřednictvím manuálního nebo automatizovaného procesu pro jakékoliv jiné účely, než jsou osobní účely nebo zahrnutí stránek momondo v indexu vyhledávání. Používání jakéhokoliv automatizovaného systému či softwaru za účelem získávání dat z našich webových stránek (tzv. „screen scraping“) pro komerční či nekomerční účely je zakázáno;
  (ii) porušit omezení pro záhlaví se zakázaným přístupem robotů na Našich stránkách nebo obcházet ostatní opatření určená k zamezení nebo omezení přístupu na Naše stránky;
  (iii) využívat tzv. „deep-linking“ s ohledem na kterékoliv části Našich stránek a to za jakýmkoliv účelem;
  (iv) používat jakákoliv zařízení, software nebo postup, který narušuje nebo se pokouší narušit běžný běh Našich stránek, nebo konat aktivity, které uvalují nepřiměřenou zátěž na náš počítač nebo síťové zařízení;
  (v) reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, obchodovat s, přeprodávat nebo zneužívat Naše stránky;
  (vi) používat jakoukoliv funkci Našich stránek pro účely, které jsou nezákonné, způsobují škodu, nebo jsou jinak nežádoucí či nevhodné, na základě našeho určení;
  (vii) publikovat nebo distribuovat jakékoliv materiály na Našich stránkách, které narušují práva třetích stran nebo jsou v rozporu s příslušným zákonem;
  (viii) používat Naše webové stránky za účelem shromažďování nebo uchovávání osobních údajů dalších osob;
  (ix) používat naše webové stránky k jakýmkoliv obchodním účelům; nebo
  (x) publikovat jakékoliv reklamní materiály nebo materiály spojené s kampaní na Našich stránkách

  Máte omezené a nevýhradní právo vytvořit „hypertextový“ odkaz na Naše stránky, za podmínky, že takový odkaz nebude společnost momondo nebo Naše stránky prezentovat způsobem, který je nepravdivý, zavádějící, hanlivý, nebo jinak urážlivý. Toto omezené právo může být kdykoli odvoláno, a to z libovolného důvodu.

  Můžeme, dle našeho vlastního uvážení, přerušit, ukončit nebo omezit váš přístup ke všem nebo některým z komponentů našich webových stránek, a to kdykoliv, bez předchozího upozornění a aniž bychom nesli odpovědnost. Dále můžete svůj účet kdykoliv vymazat zde.

 9. Moje cesty
 10. Pokud používáte službu Moje cesty, nesete veškerou odpovědnost za cestovní informace nebo obsah, který nahrajete online, přenesete nebo sdílíte s námi či ostatními v rámci, nebo pomocí, služby Moje cesty (kolektivně „Informace v rámci služby Moje cesty“) a prohlašujete a zaručujete, že nepřevádíte nebo nesdílíte informace v rámci služby Moje cesty, jež nemáte povolení sdílet. Je vaší zodpovědností vytvořit záložní kopie a nahradit jakékoliv informace v rámci služby Moje cesty, které jste nám poskytli, na Vaše vlastní náklady.

  Pokud nám poskytnete informace v rámci služby Moje cesty nebo provedete rezervaci přes stránky momondo, udělujete nám povolení vytvářet jejich kopie, jak uznáme zapotřebí za účelem uchovávání a přizpůsobení informací v rámci služby Moje cesty. Poskytnutím informací v rámci služby Moje cesty prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění udělit nám neodvolatelnou, trvalou, nevýhradní, převoditelnou, plně zaplacenou a celosvětově platnou licenci (s právem volně licenci dále poskytovat) k používání, kopírování, změně, reformátování, překladu, online syndikaci a distribuci informací v rámci služby Moje cesty, které od vás obdržíme za jakýmkoliv účelem, včetně účelů obchodních, komerčních, marketingových, reklamních nebo jiných, a k tvorbě odvozených děl, nebo začlenění těchto informací v rámci služby Moje cesty do děl jiných. Tyto informace máte možnost ze služby Moje cesty kdykoliv odstranit, ale licence, kterou jste nám udělili, zůstane v platnosti. Rozumíte tomu, že nemáme kontrolu nad a nejsme zodpovědní za revizi informací v rámci služby Moje cesty. Vyhrazujeme si však právo kdykoliv revidovat, upravit nebo vymazat jakékoliv informace v rámci služby Moje cesty nebo váš účet.

 11. Záruka
 12. Naše stránky, veškerý jejich obsah a služby poskytnuté na našich stránkách, a dále také všechny itineráře, které získáte pomocí služby Moje cesty, jsou poskytovány na bázi „jak je uvedeno“ a „podle dostupnosti“. Obsah našich stránek je z velké části vygenerovaný automaticky a k chybám může dojít a dochází k nim. Většinou poskytujeme vysoký počet výsledků vyhledávání, ale ty nezahrnujeme všechny možné výsledky a nezobrazujeme všechny dostupné poskytovatele a nabídky. Nezobrazujeme tedy vždy tu nejnižší dostupnou cenu. Společnost momondo výslovně odmítá do nejvyšší možné míry veškeré záruky jakéhokoliv typu, ať už výslovné nebo odvozené, a to včetně, nikoliv však výhradně, jakýchkoliv odvozených záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účely, vlastnictví, nepřekročení zákona, bezpečnosti a přesnosti, stejně tak jako záruky pramenící z obchodování, způsobu nakládání a způsobu plnění smlouvy.

 13. Naše odpovědnost je omezená
 14. My (společně s našimi vedoucími pracovníky, řediteli, zaměstnanci, zástupci, podílníky, přidruženými společnostmi a poskytovateli), v rozsahu povoleném zákonem, tímto výslovně vylučujeme jakoukoliv odpovědnost či ručení za (a) jakoukoliv újmu či škody způsobené na vašem IT vybavení či jiném majetku, a to včetně virů, které je mohou napadnout, které jsou následkem přístupu na Naše stránky, stahování jakéhokoliv obsahu Našich stránek, nebo použitím služby Moje cesty, (b) jakékoliv zranění, smrt, újmu, nárok, zásah vyšší moci, nehodu, zpoždění, nebo jakékoliv přímé, speciální, exemplární, trestní, nepřímé, nahodilé nebo následné škody jakéhokoliv typu (včetně, nikoliv však výhradně, ušlého zisku nebo úspor), ať už na základě smlouvy, občansko-právního deliktu, přímé odpovědnosti, či jiném základě, které jsou následkem nebo jsou jakýmkoliv způsobem spojeny s: (i) používáním Našich stránek, služby Moje cesty nebo našeho obsahu; (ii) nesplněním služby nebo zpožděním (včetně, nikoliv však výhradně, použití nebo neschopnosti použít jakýkoliv komponent těchto webových stránek za účely rezervace); nebo (iii) splněním nebo nesplněním služby ze strany naší společnosti nebo jakéhokoliv Poskytovatele cestovních služeb, i pokud jsme byli upozorněni na možnost náhrad škod těmto stranám nebo jiným stranám. V některých státech nebo zemích není toto omezení odpovědnosti povoleno, výše uvedená omezení pro Vás tedy nemusí platit, nebo mohou platit pouze částečně.

 15. Souhlasíte, že nás budete chránit
 16. Na základě těchto podmínek, nás, všechny naše vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a agenty budete hájit proti, nahradíte vzniklé škody a zamezíte újmám spojeným s jakýmkoliv nárokem, odpovědností, náklady, újmou či poptávkou, včetně, nikoliv však výhradně, právních nebo účetních poplatků, vzniklých z, nebo spojených s, porušením těchto Podmínek nebo ujednání, které jsou součástí těchto Podmínek na základě zmínky, vašeho porušení jakéhokoliv platného zákona a vašeho používání nebo přístupu na naše stránky, služby Moje cesty nebo duševního vlastnictví.

 17. Odkazy
 18. Naše stránky mohou obsahovat odkazy na ostatní webové stránky, které nespravujeme nebo nad nimi nemáme kontrolu, a za které neneseme odpovědnost („ostatní webové stránky“). Tyto odkazy poskytujeme pro vaši informaci a usnadnění používání a obsah ostatních webových stránek nepodporujeme a nepřijímáme za něj žádnou odpovědnost, nebo odpovědnost za újmu či škody, které mohou být jejich používáním způsobeny. Souhlasíte, že na naše stránky nebudete vytvářet odkaz z žádných webových stránek, včetně těch, které spravujete.

 19. Pravidla leteckých dopravců
 20. Mnoho leteckých dopravců zakazuje obcházení jejich pravidel. To zahrnuje praktiky jako zakoupení dvou či více letenek s překrývajícími se termíny, za účelem obcházení minimální délky pobytu, nebo zakoupení letenek obsahujících segmenty, které kupující neplánuje využít, za účelem obejití struktury cen. Používání zakázaných praktik může mít za následek opatření ze strany leteckého dopravce, mezi které může patřit zrušení letenky, zákaz nástupu do letadla, zrušení bonusů za nalétané kilometry a zrušení jiných výhod, dodatečné poplatky odvedené z platební karty kupujícího, dodatečné poplatky splatné na letišti, anebo budoucí faktury.

 21. Mix & Match
 22. V případě služby {0} Mix naše stránky zobrazí výsledky vyhledávání pro kombinaci Produktů cestovního ruchu, jako např. oddělené výsledky vyhledávání letenek a hotelů nebo dva jednosměrné lety namísto zpáteční cesty. Při použití těchto výsledků vyhledávání provedete dvě různé rezervace s rozdílnými pravidly a zásadami (např. poplatky za zavazadla, poplatky za přestup nebo zásady vrácení peněz). Jakékoliv změny provedené v rámci jedné rezervace nebudou mít vliv na rezervaci druhou (například pokud Vy nebo letecká společnost zrušíte let tam, druhá letecká společnost, se kterou jste si zarezervovali zpáteční let, Vám není povinna vrátit peníze nebo provést změnu Vašeho itineráře). V případě mezinárodní cesty může být při odbavení a celní kontrole potřeba poskytnout důkaz, že máte zpáteční letenku.

 23. Všeobecné požadavky
 24. Naše stránky a tyto Podmínky můžeme kdykoliv změnit, podle našeho vlastního uvážení a bez upozornění. Máte zodpovědnost za to, že jste s těmito Podmínkami neustále seznámení. Používáním stránek potvrzujete, že přijímáte jakékoliv změny těchto Podmínek a jakékoliv změny nahrazují předchozí verze Podmínek. Pokud zde není uvedeno jinak, veškeré změny Podmínek se vztahují na všechny uživatele, včetně těch, kteří se zaregistrovali před tím, než změny vyšly v platnost. Dohodu s Vámi uzavřenou na základě těchto Podmínek můžeme kdykoliv ukončit písemným oznámením (včetně oznámení e-mailem). Pokud jste zaregistrovaný uživatel, můžeme ji ukončit zrušením vašeho účtu a přístupu na váš účet.

  Tyto Podmínky žádným způsobem nestanoví jednu ze stran agentem nebo zástupcem strany druhé, nebo obě strany jako společně podnikající nebo jako partnery za jakýmkoliv účelem. Vaše práva a povinnosti ustanovené těmito Podmínkami nemůžete delegovat nebo převádět. Naše práva a povinnosti v rámci těchto Podmínek můžeme převést, aniž by jejich převedení bylo považováno za změnu Podmínek a aniž bychom vás museli upozornit, za předpokladu, že tím nejsou dotčena žádná vaše práva v rámci těchto Podmínek. Na tyto stránky, jejich funkce a služby se může vztahovat jeden nebo více patentů, včetně, nikoliv však výhradně, čísel patentů Spojených států amerických: 8,095,536; 7,979,457; 7,917,387; 7,774,331; 7,668,811; 7,668,809; 7,627,606; 7,587,678; 7,483,883; a 6,529,908.

  Pokud neučiníme kroky v návaznosti na porušení Podmínek Vámi, nebo kýmkoliv jiným, neznamená to, že se vzdáváme práva učinit kroky týkající se budoucích či podobných porušení Podmínek. Pokud soud shledá, že kterékoliv z těchto Podmínek nejsou vymahatelné, nebo platné, daná Podmínka bude vymáhána do nejvyššího možného rozsahu, který umožňuje příslušný zákon, a ostatní Podmínky zůstanou platné a vymahatelné. Tyto Podmínky, spolu s dohodami, které jsou součástí těchto Podmínek na základě zmínky, mezi námi tvoří úplnou dohodu o Vašem používání Našich stránek, včetně služby Moje cesty, a nahrazují jakákoliv předchozí porozumění a dohody (ať už slovní nebo písemné) týkající se používání Našich stránek.

  Tyto Podmínky a naše dodržování těchto Podmínek se, do rozsahu umožněného zákonem, řídí zákony státu Connecticut (USA), bez ohledu na kolizní normy. Pokud podniknete jakékoliv právní kroky v souvislosti s používáním Našich stránek, včetně služby Cesty, těchto Podmínek nebo našich služeb, souhlasíte s tím, že takovéto kroky podniknete pouze u státních a federálních soudů sídlících ve městě New Haven, Connecticut (USA). Pokud jste spotřebitel, zákon může umožnit konání soudního řízení u soudů v místě Vašeho bydliště. V případě jakýchkoliv takových kroků, nebo kroků, které podnikneme my, bude mít vítězná strana nárok na náhradu všech právních nákladů vzniklých v souvislosti s daným právním krokem, včetně, nikoliv však výhradně, nákladů, jak zdanitelných tak nezdanitelných, a přiměřených nákladů na právní zastoupení. Do rozsahu umožněného zákonem souhlasíte, že spory, právní nároky a důvody žaloby, vzniklé z nebo spojené s Našimi stránkami a/nebo těmito Podmínkami, budou vyřešeny na individuální bázi, aniž by byly řešeny skupinovou žalobou.

 25. Vaše zpětná vazba
 26. Podporujeme Vás v tom, abyste s námi sdíleli své komentáře a dotazy zde, nemusíme ovšem být schopni na všechny odpovědět. Berte prosím na vědomí, že nepřijímáme žádnou odpovědnost za kontrolu nevyžádaných nápadů pro naši společnost (jako nápady týkající se produktů či reklamy) a neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoliv podobnost mezi těmito nápady a materiály, které mohou být součástí budoucích produktů nebo služeb společnosti momondo. Berte také na paměti, že jste odpovědní za jakékoliv materiály, které podáte, včetně toho, jak jsou solidní, originální a jaká autorská práva se na ně vážou. Ve Vašich zprávách prosím neodhalujte obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace. Jakékoliv a veškeré materiály, kterou jsou nám podány, se stávají výhradním majetkem společnosti momondo. Poskytnutím zpětné vazby nám udělujete neodvolatelnou, trvalou, nevýhradní, převoditelnou, plně zaplacenou a světově platnou licenci (s právem volně licenci dále poskytovat) k používání, kopírování, změně, veřejnému provedení, veřejnému zobrazení, reformátování, překladu, online syndikaci, opětovné publikaci, publikaci úryvku (v plném či částečném znění) a distribuci zpětné vazby, kterou od vás obdržíme za jakýmkoliv účelem, včetně obchodního, komerčního, marketingového, reklamního, a jiného.


Poslední aktualizace: září 2018


Něco málo o stránkách momondo

Jak momondo funguje a jak to, že jsou tyto služby pro vás zdarma?

Najít nejlepší nabídky

Vyhledáváme a porovnáváme ceny letenek, hotelů a pronájmů aut v reálném čase, abyste mohli najít nejlevnější, nejrychlejší a nejlepší nabídky

Zcela transparentní ceny

Zobrazené ceny nejsou nikdy ovlivněny množstvím Vašich vyhledávání. Nepoužíváme soubory cookie k úpravě či navýšení cen

Důvěryhodně a zdarma

Naše stránky jsou zcela zdarma – žádné skryté poplatky – a a doporučují nás Frommer’s, CNN a the New York Times